JUL-425 ชายหนุ่มทนความราคะตัณหาของภรรยาของเพื่อนบ้านไม่ได้

  •  1
  •  2
ความคิดเห็น  กำลังโหลด 


คุณไม่เคยขยับสิ่งที่ไม่ดีคือฉัน ฉันไม่สามารถซ่อนความสับสนของฉันได้เพียงคำเดียวเนื่องจาก Rinko เพื่อนของภรรยาของเธอเปิดเผยเรื่องนี้ เธอคงจะโกหกถ้าเธอบอกว่าเธอไม่รู้จักรินโกะที่ขโมยสายตาของภรรยาและแอบส่งสายตาร้อนแรง ฉันรู้ว่าการมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนของภรรยาเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งล่อใจของริงโกะก็ยิ่งกล้ามากขึ้นเรื่อยๆ - และฉันไม่สามารถต้านทานเธอได้ ร่างกายและจิตวิญญาณของเธอถูกครอบงำ