Megan Monroe

Megan Monroe có tổng điểm là 10. Cô ấy là một người đẹp tóc vàng, luôn hứng tình và thích xuống xe. Megan bắt đầu quay phim với Reality Kings khi cô ấy nhận ra rằng ngày nay chúng tôi đang sản xuất những bộ phim khiêu dâm hay nhất trên Internet. Hãy xem một trong những cảnh đầu tiên của cô ấy từ năm 2005 trong tập No Pants Dance của Cum Fiesta!