Idea Pocket

( Sa ngayon, walang impormasyon tungkol sa kumpanyang ito ng produksyon )